Herhalingslessen reanimatie eerste helft 2021

Herhalingslessen reanimatie eerste helft 2021

Het is op dit moment nog lastig om voor de eerste helft van 2021 de herhalingslessen te plannen. De ervaringen van het laatste half jaar leerde dat veel mensen om begrijpelijke redenen geen herhalingslessen hebben gevolgd.  Inmiddels weten we dat de lockdown voortduurt tot in elk geval 9 februari.  Aan de andere kant realiseren wij ons dat er ook een aantal mensen behoefte hebben om hun kennis op peil te houden.

Wij willen in maart bij onze leden peilen wie het eerste kwartaal graag  -indien de omstandigheden dat toelaten – op herhaling willen komen. Wanneer er ook instructeurs bereid zijn om deze te verzorgen, kunnen we hier gevolg aan geven.

Hierover worden de deelnemers aan de herhalingslessen tijdig geïnformeerd. 

Overigens zijn in verband met de corona pandemie de geldigheid van de diploma’s met 1 jaar verlengd. 

Reageren is niet mogelijk.