Nieuwsbrief Reanimatie Bunnik e.o.

Nieuwsbrief Reanimatie Bunnik e.o.

Nieuwsbrief Reanimatie Bunnik e.o.

Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over een aantal zaken rondom de herhalingslessen  in Odijk en Houten.

Covid 19 en de gevolgen voor de herhalingslessen

Wij zijn blij dat we binnenkort weer kunnen starten met de herhalingslessen. Door Covid 19 hebben we vanaf maart 2020 weinig herhalingslessen kunnen aanbieden. Jammer, want het oefenen van de vaardigheden maakt dat als je onverwacht met een slachtoffer in aanraking komt, je steviger in je schoenen staat en de juiste hulp kan bieden.

In september hopen we weer het volledige programma te kunnen draaien. Tijdens de herhalingsavonden nemen wij de Richtlijnen van het RIVM in acht, zoals handen desinfecteren en 1,5 meter afstand houden, een mondkapje dragen mag, maar is niet verplicht dat valt onder uw eigen verantwoording. De beademing van de poppen laten we, op advies van de hartstichting, nog even achterwege. Ook is desinfecterende gel aanwezig.

Hoe zit het met de geldigheid van de diploma’s?

Het bijhouden van de kennis en vaardigheden rondom het reanimeren kan van levensbelang zijn. De Hartstichting beveelt aan dat u minimaal één keer per jaar oefent. Als u twee jaar geen herhalingsoefening heeft gedaan vervalt uw diploma. In verband met de corona maatregelen heeft de Hartstichting de geldigheid van de diploma’s met één jaar verlengd.

Voor de mensen die in 2018 voor het laatst herhalingslessen hebben gevolgd, dreigt het verlies van de geldigheid van de diploma’s.

Omdat bij ons de kennis en vaardigheden van onze cursisten voorop staat bieden wij voor deze groep eenmalig een zogenoemde 75 minutentraining aan, waarbij de vereiste kennis en vaardigheden uitgebreid aan bod komen. Daarna kunt u gewoon weer over een half jaar of eventueel een jaar de gebruikelijke herhalingslessen volgen en blijft uw diploma van kracht.

Dit is een uitgebreide herhalingstraining in groepsverband (ca 8 personen), waarbij eerst alles wordt uitgelegd, waarna u kunt oefenen. Kosten € 12,50

Om de 1,5 mtr afstand binnen de groep te kunnen toepassen, wordt deze 75 minutentraining/ groepsherhaling in onze locatie in Houten gehouden. Deze ruimte is groter dan in Odijk.

Adres: Basisschool de Bijenkorf, Riddersborch 143, 3992 BK Houten.

Overigens kunnen ook mensen die zich niet zeker voelen over hun vaardigheden gebruik maken van deze 75 minutentraining. Aanmelden kan via herhaling@reanimatiebunnik.nl

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om opnieuw een basiscursus te volgen voor een nieuw diploma.

Onze Reanimatiecursus

Wij bieden in onze basiscursus zowel reanimatie bij volwassenen, als bij baby’s en kinderen aan.

De reanimatie bij de laatste twee groepen wijkt af van de volwassenreanimatie.  Wij hebben hiervoor aparte oefenpoppen. In de herhalingslessen oefenen we zowel de volwassenen, als de baby- en kinderreanimatie. Het is wel noodzakelijk om een volledig diploma te hebben om voor onze reanimatielessen in aanmerking te komen. Mocht men elders alleen een diploma gehaald hebben voor volwassenen, dan is het noodzakelijk dat eerst de basiscursus voor de baby’s en kinderen wordt gevolgd.

Hoe meld ik mij aan voor de herhalingslessen?

Ieder half jaar worden er herhalingslessen aangeboden. U moet ten minste 1 keer per jaar de vaardigheden oefenen. U kunt er ook voor kiezen om ieder half jaar te oefenen. In de praktijk blijkt dat men zich dan zekerder voelt in het geval er sprake is van een echte reanimatie. U wordt per mail uitgenodigd. Inmiddels hebben wij de aanmeldingen gedigitaliseerd en kunt u zich inschrijven via de website. Dit heeft als voordeel dat u zelf het moment van oefenen kunt kiezen.

In Odijk gaan we vanaf september ook de betaling via de website doen. Dit houdt in dat u dan na aanmelding voor een bepaalde datum het verzoek krijgt om € 7,50 te betalen. Daarna is uw inschrijving definitief. Dit heeft voor ons veel administratieve voordelen, waardoor we de kosten van een herhalingsles per persoon op € 7,50 kunnen houden.   

Bestuur en instructeurs

Het organiseren van de reanimatie eist inzet van vrijwilligers Het bestuur bestaat op dit moment uit:

Susan Kreuger: voorzitter

Ina Melief, penningmeester, coördinator herhalingslessen Houten

Reyer Geijtenbeek, secretaris

Ria Veldhuizen coördinator herhalingslessen Odijk

Reyer Geijtenbeek is daarnaast ook instructeur van de Stichting. Vanaf eind september zal Mirjam van Doorn ook ingezet kunnen worden als instructeur bij de basiscursus en de 75 minutencursus.

De herhalingslessen worden verzorgd door Rob Vermeulen, Mirjam van Doorn, Reyer Geijtenbeek, Sjieneka Wink, Timo van Noort Annelies Goes, Nel Kuus en Meriam Peek.

Vanaf volgend jaar komen er twee vacatures in het bestuur. Dit is de functie van secretaris en van coördinator herhalingslessen Odijk. De secretaris onderhoudt contacten met de Hartstichting, verzorgd de administratie rondom de beginnerscursussen etc. De coördinator herhalingslessen zorgt ervoor dat de aanmeldingen en administratie rondom de herhalingslessen goed verloopt. Veel is hiervan inmiddels geautomatiseerd. De tijdsbesteding is voor de secretaris gemiddeld 1 uur per week (in het les-seizoen). Voor de coördinator herhalingslessen is dit 2 uur per week (in de weken van en rondom de herhalingslessen)

Het zou heel fijn zijn als er mensen zijn die interesse hebben voor een van genoemde bestuursfunctie. We hopen volgend jaar dan ook 2 nieuwe bestuursleden in ons bestuur te verwelkomen. Op deze manier kunnen wij ons werk, het aanbieden van reanimatiecursussen en herhalingslessen continueren.,

Mocht u interesse hebben of meer willen weten over een van deze functies, of iemand kennen die hier belangstelling voor heeft, dan kunt u dat kenbaar maken bij een van de huidige bestuursleden.

Reacties zijn gesloten.