18 september beginnerscursus reanimatie bij volwassenen en gebruik AED (BLS)

18 september beginnerscursus reanimatie bij volwassenen en gebruik AED (BLS)

Op 18 september 2024 wordt er weer een beginnerscursus reanimatie gegeven. In een avond leert u hoe je een hartstilstand herkent en wat je kunt doen bij volwassenen. De cursus wordt gegeven in Odijk. U kunt zich opgeven via info@reanimatiebunnik.nl

Kosten bedragen € 37,50.

Tijdens de cursus leert u hoe een reanimatie slachtoffer te herkennen is. Daarnaast staan de daadwerkelijke reanimatie vaardigheden, veilig werken en het bedienen van de AED centraal. Er zal veel gelegenheid zijn deze vaardigheden te oefenen. Korte presentaties worden afgewisseld met vaardigheidstraining.
Ons doel is u de vaardigheden bij te brengen om goed hulp te kunnen verlenen. Dat u bij zo’n situatie niet alleen de eerste stap zet maar ook de tweede en daadwerkelijk hulp gaat verlenen!

Globaal is de indeling van deze cursus:

 • Welkom.
 • Kort voorstelrondje: wie bent u en waarom doet u mee met de cursus?
 • Aan de hand van de presentatie van de Nederlandse Reanimatieraad doorlopen we de diverse handelingen, uitleg van de AED, starten van een reanimatie/stoppen, de niet-reanimatieverklaring en het burgerhulpverlener(netwerk) komen aan bod.
 • Uiteen in groepen, per instructeur 6 cursisten.
 • De handelingen worden doorlopen en er wordt geoefend met de borstcompressies & beademingen.
 • Oefenen, oefenen & oefenen! U krijgt ruim de tijd en gelegenheid om de reanimatievaardigheden (het alleen kunnen reanimeren, bedienen van de AED, met 2 hulpverleners etc.) te beoefenen.
 • Verslikken/verstikken en de zijligging.
 • Tussendoor is er (natuurlijk) ruimte voor eventuele vragen of onduidelijkheden.
 • Afsluiting met uitreiking van het diploma/certificaat.

  De cursus duurt 3 uur.

  Uit kwaliteitseisen is er per 6 cursisten een instructeur aanwezig.
 • om deze reden hebben wij een maximum aantal deelnemers van 12 personen. Als de cursus vol is, zal er een nieuwe cursus worden georganiseerd.

  De cursus is inclusief alle lesmiddelen d.w.z. gebruik oefenpoppen, het lesboek ‘Basale Reanimatie’, koffie/thee en een diploma/certificaat.

  Onze instructeurs zijn gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en als organisatie zijn wij erkend als Reanimatiepartner van de Hartstichting.

  Wanneer de cursus met goed gevolg is gevolgd en u beheerst de vaardigheid van het reanimeren, dan ontvangt u een diploma/certificaat.
  De Nederlandse Reanimatieraad heeft besloten dat alle diploma’s geen geldigheidsdatum meer hebben maar dat na het behalen van de basiscursus er ieder jaar een opfris-en vervolgtraining moet worden gevolgd. Indien dit niet wordt gedaan zal de basiscursus opnieuw moeten worden gevolgd.

  Zorgverzekeraars kunnen de cursus vergoeden als u een aanvullende zorgverzekering heeft. Voor uw declaratie sturen wij u dan, op verzoek, een factuur toe.

Na het voltooien van de BLS cursus kunt u de PBLS cursus volgen. Het gaat dan om de reanimatie bij kinderen en baby’s en een herhaling van de basiscursus.

Reacties zijn gesloten.