Archief van
Auteur: Susan Kreuger

Herhalingslessen reanimatie eerste helft 2021

Herhalingslessen reanimatie eerste helft 2021

Het is op dit moment nog lastig om voor de eerste helft van 2021 de herhalingslessen te plannen. De ervaringen van het laatste half jaar leerde dat veel mensen om begrijpelijke redenen geen herhalingslessen hebben gevolgd.  Inmiddels weten we dat de lockdown voortduurt tot in elk geval 9 februari.  Aan de andere kant realiseren wij ons dat er ook een aantal mensen behoefte hebben om hun kennis op peil te houden. Wij willen in februari bij onze leden peilen wie…

Lees Meer Lees Meer

Coronavirus en richtlijnen voor reanimatie.

Coronavirus en richtlijnen voor reanimatie.

Ook in deze periode met diverse richtlijnen over afstand houden, gedrag etc kan je als hulpverlener geconfronteerd worden met een slachtoffer die reanimatie nodig heeft. De website van de Hartstichting geeft aan hoe in zo’n geval te handelen: https://www.hartstichting.nl/nieuws/is-coronavirus-reden-tot-zorg-voor-hartpatienten/reanimatie-burgerhulpverlening Deze informatie wordt actueel gehouden. We verwijzen u graag door.     

Reanimatie en Corona

Reanimatie en Corona

De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, heeft bij HartslagNu geleid tot nieuwe richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In deze mail beschrijven we de belangrijkste maatregelen bij reanimatieoproepen in relatie tot het coronavirus. Infectie voorkomen Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met reanimaties. Echter, de besmettelijkheid en de complicaties voor jongere burgerhulpverleners zijn aanzienlijk kleiner dan voor oudere hulpverleners. Het risico van overdracht bij een…

Lees Meer Lees Meer

Afscheid Ben de Wit

Afscheid Ben de Wit

Beste reanimeerders, Op 29 januari heeft Ben de Wit, op zijn verzoek, op gepaste wijze afscheid genomen van de Stichting reanimatie Bunnik e.o.  Hij heeft zich 37 jaar ingezet voor de Stichting. De bloei van de Stichting en daarmee de mogelijkheden om het reanimeren te oefenen is voor een groot deel te danken aan zijn inzet. In het Wapen van Odijk hebben wij, samen met familie en genodigden, stil gestaan bij al die jaren dat Ben actief was. Uit de…

Lees Meer Lees Meer

Alle 18 deelnemers geslaagd voor cursus reanimatie/AED !

Alle 18 deelnemers geslaagd voor cursus reanimatie/AED !

Op 17 september jl heeft de Stichting Reanimatie Bunnik e.o  weer een cursus reanimatie bij kinderen en volwassen verzorgd. Ook het gebruik van de AED was hiervan een onderdeel. Alle 18 deelnemers zijn, dankzij de inzet van de instructeurs EH geslaagd en hebben het certificaat reanimatie/AED ontvangen. Deze mensen kunnen voor het geval iemand in hun omgeving hartstilstand krijgt, beginnen met reanimeren en een AED gebruiken. Iedereen gefeliciteerd met dit certificaat! De Stichting Reanimatie Bunnik e.o wil zoveel mogelijk vrijwilligers…

Lees Meer Lees Meer

AVG beleid stichting reanimatie Bunnik e.o.

AVG beleid stichting reanimatie Bunnik e.o.

Als Stichting Reanimatie Bunnik en omstreken zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit het contactformulier onder deze pagina. Reanimatie Bunnik en omstreken  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles…

Lees Meer Lees Meer